Hirdetmények

Hirdetményi közlésre jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor. A hirdetményben felsorolt ügyekben hatóságunk döntést hozott, és az ügyben hirdetményi közlésnek van helye. A döntés átvehető a hirdetményben megjelölt helyen személyesen vagy meghatalmazott útján.

2019. május 14-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2019. május 29.)

2019. május 8-án kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2019. május 23.)