Érvényességi idő lejárta
Jogosultak köre

Állandó személyazonosító igazolványra az a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, Magyarországon élő

 • magyar állampolgár,
 • bevándorolt,
 • letelepedett,
 • menekült,
 • oltalmazott

jogállású személy jogosult, aki személyazonosságát és a személyazonosító igazolványban szereplő adatait a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendeletben meghatározott okiratokkal tudja igazolni.

Köteles állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni az a Magyarországon élő magyar állampolgár, aki nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel.

Köteles továbbá állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni a bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy.

Hol intézhető

Állandó személyazonosító igazolvány személyesen kérelmezhető:

 • bármely járási hivatalnál

a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél is előterjesztheti a kérelmet

 • a személyes megjelenésben egészségügyi okból akadályozott
 • a 14 éven aluli kérelmező

a fogva tartás helye szerint illetékes járási hivatalnál kérelmezheti

 • a szabadságvesztés büntetését töltő
 • a kényszergyógykezelt
 • az ideiglenesen kényszergyógykezelt
 • az előzetes letartóztatásban lévő polgár

Meghatalmazott járhat el, ha a kérelmező egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni.

Meghatalmazott jár el, ha a kérelmező 

Cselekvőképtelen kiskorú ügyfél (főszabály szerint 14 év alatt) helyett törvényes képviselője jár el. 

Korlátozottan cselekvőképes kiskorú (főszabály szerint 14 és 18 év között) önállóan is eljárhat.

A kiskorú ügyfél törvényes képviseletét általában a szülők látják el. A kérelem benyújtásához nincs szükség mindkét szülő jelenlétére. Az adatlap aláírásakor a jelenlevő szülőnek nyilatkozatot kell tennie, hogy a kérelmet a másik szülő hozzájárulásával terjeszti elő, vagy a törvényes képviseletet egyedül látja el. A törvényes képviselő helyett meghatalmazott is eljárhat.

A kérelmezőnek – cselekvőképtelen kérelmező esetén a szülőnek (törvényes képviselőnek) – a kérelem ellenőrzését és az adatok valódiságát aláírásával kell igazolnia.

A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint:

Csak a járási hivatalban vehető át a kész okmány, ha

 • ideiglenes személyazonosító igazolványt adtak ki az eljárásban;
 • az ügyfél birtokában maradt a korábbi, érvényes állandó személyazonosító igazolványa.
Szükséges iratok

Az ügyintézéskor be kell mutatni:

 •  érvényes, vagy egy éven belül lejárt állandó személyazonosító igazolványt vagy a személyazonosságát igazoló érvényes, vagy egy éven belül lejárt más érvényes okmányt (útlevél, kártya formátumú vezetői engedély),

Ha a kérelmező a fenti okmányokkal nem rendelkezik:

 • a jogszabályban foglalt kivétellel a születési anyakönyvi kivonatát és a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát,
 • csatolni kell a 14 éven aluli kiskorú igazolványképét, ha a kérelem előterjesztésének helye a 14 éven aluli kiskorú lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes jegyző
 • a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a letelepedett jogállású kérelmező esetében 

A kérelemhez nem kell bemutatni a születési anyakönyvi kivonatot, ha a születést Magyarországon anyakönyvezték, illetve a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatot, ha a házasságkötést Magyarországon anyakönyvezték.

Az okiratot eredetiben vagy az eredetiről készített hiteles másolatban, külföldön kiállított okiratot hiteles magyar fordításban kell bemutatni.

Költségek

Az eljárási illeték 1500 forint.

 • 3000 forint, ha adatpontosítás miatt ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása szükséges. Egyéb esetekben az eljárási illeték 1500 forint.

Illetékmentes:

 • a 14. életévét be nem töltött polgár esetében, kivéve az elveszett, megsemmisült okmány pótlása,
 • a 65. életévét betöltött polgár esetében, ha útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel nem rendelkezik,
 • az okmány cseréje, ha az gyártáshibás, vagy a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul
Az ügyfél költségmentességi kérelmet terjeszthet elő 

A költségmentesség iránti kérelem részletszabályait a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet határozza meg.

További információ
1818
Ügyintézési idő

A személyazonosító igazolvány ügyintézési ideje 20 nap.

Sürgősségi eljárásra nincs mód.

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült igazolvány postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról.

Érdemes tudni

Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének időtartama

 • a kiadás napjától számított 3 év, ha a jogosult a 6. életévét még nem töltötte be,
 • a 14. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam, ha a jogosult a 6. életévét betöltötte, de a 14. életévét még nem töltötte be,
 • a kiadás napjától számított 8 év, ha a jogosult a 14. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be,
 • a kiadás napjától számított 10 év, ha a jogosult a 18. életévét betöltötte;
 • határidő nélküli, ha a jogosult a 65. életévét betöltötte.
A letelepedett jogállású személy 

A bevándorolt jogállású személy állandó személyazonosító igazolványát a bevándorlási engedélyébe bejegyzett érvényességi idővel megegyező érvényességgel kell kiadni.

Elektronikus értesítést kapnak kártyaformátumú igazolványuk érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkező polgárok. A figyelmeztető e-mailt három alkalommal, az érvényességi idő lejárta előtt két hónappal, majd egy hónappal, végül a lejárat napján kapják meg.

Ideiglenes személyazonosító igazolványt kell kiadni, ha a személyazonosító igazolvány iránti kérelmet benyújtó nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel, és

 • állandó személyazonosító igazolványának érvényességi ideje lejárt, vagy
 • az igazolvány cseréjét kérte gyártáshiba, illetve adatváltozás miatt, vagy
 • az igazolványt eltulajdonították, elvesztette vagy az megsemmisült, vagy
 • az állandó személyazonosító igazolvány adategyeztetés vagy adatpontosítás szükségessége miatt átmenetileg nem adható ki. 
Elektronikus ügyintézés

A személyazonosító igazolványt - a pótlás kivételével -  nem lehet elektronikusan kérelmezni.

Letölthető anyagok

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Fogalmak
Személyazonosság igazolására alkalmas okmányok
Személyazonosító igazolvány adattartalma
Személyazonosító igazolvány cseréje
Személyazonosító igazolvány fajtái
Személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadása
Személyazonosító igazolvány kérelem aláírása
Személyazonosító igazolvány leadása találás esetén
Személyazonosító igazolvány leadása
Személyazonosító igazolvány leadása halál esetén
Személyazonosító igazolvány leadása szabadságvesztés esetén
Át nem vett személyazonosító igazolvány
Személyazonosító igazolvány visszavonása
Személyazonosító igazolvány érvénytelensége
Áttétel
Ellenőrzések az eljárás során
Döntések
A személyazonosító igazolvány birtokban tartására vonatkozó szabályok
Nemzetiségi személyazonosító igazolvány kiállítása
Gyakran ismételt kérdések
Ki jogosult állandó személyazonosító igazolványra?
Kinek kötelező kiváltani a személyazonosító igazolványt?
Hol lehet kérni a személyazonosító igazolvány kiadását?
Kaphatok-e új személyazonosító igazolványt, ha adatváltozásom nem volt és a könyv alakú személyazonosító igazolványom még érvényes?
Mikor lehet kérni a még érvényes személyazonosító igazolvány helyett új személyazonosító igazolvány kiadását?
Meddig érvényes az állandó személyazonosító igazolvány?
A Magyarországon élő magyar állampolgár milyen állandó személyazonosító igazolványt kaphat?
A bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott jogállású személy milyen állandó személyazonosító igazolványt kaphat?
A személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges anyakönyvi kivonatért kell illetéket fizetni?
Hová lehet utazni az állandó személyazonosító igazolvánnyal?
Amennyiben az állandó személyazonosító igazolványra sürgősen szükségem van, hol lehet hamarabb átvenni?
Mit tegyek, ha személyazonosító igazolványt találtam?
Mit tegyek, ha állandó személyazonosító igazolványom elveszett (megsemmisült, eltulajdonították, megrongálódott), és nem rendelkezem más érvényes, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal (útlevéllel, kártya formátumú vezetői engedéllyel)?
Mit tegyek, ha állandó személyazonosító igazolványom elveszett (megsemmisült, eltulajdonították, megrongálódott) és rendelkezem más, érvényes, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal (útlevéllel, kártya formátumú vezetői engedéllyel)?
A menekült jogállású személy hogy kaphat első ízben személyazonosító igazolványt?
A letelepedési engedéllyel rendelkező személy hogy kaphat első ízben személyazonosító igazolványt?
A külföldön élő magyar állampolgár kaphat-e és hogyan állandó személyazonosító igazolványt?
Kaphat-e személyazonosító igazolványt, aki cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll?
Hogyan kaphat személyazonosító igazolványt az, aki az okmányirodában történő személyes megjelenésében egészségügyi okból akadályozott (pl. ágyhoz kötött beteg)?
Mit kell tennem, ha a 65. életévemet betöltöttem, állandó személyazonosító igazolványom lejárt, de rendelkezem más, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal (útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel)?
Mit kell tennem, ha a 65. életévemet betöltöttem, állandó személyazonosító igazolványom lejárt, és nem rendelkezem más, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal (útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel)?
Mit kell tennem, ha a 65. életévemet betöltöttem, állandó személyazonosító igazolványom elveszett, de rendelkezem más, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal (útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel)?
Mit kell tennem, ha a 65. életévemet betöltöttem, állandó személyazonosító igazolványom elveszett, és nem rendelkezem más, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal?
Kiskorú részére kiállítható-e személyazonosító igazolvány?
Gyermekem még nem töltötte be 14. életévét, intézhet-e személyi igazolvánnyal kapcsolatos ügyet önállóan az okmányirodában?
Gyermekem még nem töltötte be 14. életévét, kell-e illetéket fizetni, ha részére korábban útlevél került kiadásra?
Gyermekem még nem töltötte be 14. életévét, kell-e illetéket fizetni, ha már volt személyazonosító igazolványa, de elvesztette azt?
Gyermekem betöltötte 14. életévét, intézhet-e személyi igazolvánnyal kapcsolatos ügyet önállóan az okmányirodában?
Gyermekem betöltötte 14. életévét, kell-e illetéket fizetni, ha részére az első személyi igazolvány kerül kiadásra?
Mit kell tennem, ha névadataim megváltoztak, ezért állandó személyazonosító igazolványomat le szeretném cserélni?
Mit kell tennem, ha állandó személyazonosító igazolványom lejárt, de rendelkezem más, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal (útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), és személyazonosító igazolványt nem szeretnék?
Mit kell tennem, ha állandó személyazonosító igazolványom lejárt, de rendelkezem más, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal (útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) és szeretnék személyazonosító igazolványt is?
Mit kell tennem, ha állandó személyazonosító igazolványom lejárt és nem rendelkezem más, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal (útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)?
Mi történik, ha az ügyfél nem fizette meg az illetéket?
Hogyan kell az illetéket megfizetni?
Hol és mikor kell bejelenteni az állandó személyazonosító igazolvány elvesztését (megsemmisülését, eltulajdonítását)?
Milyen adatváltozást lehet beírni a 2000. január 1. előtt kiadott (könyv formátumú) érvényes személyazonosító igazolványba?
Van-e különbség a magyar állampolgár a bevándorolt, letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy ideiglenes személyazonosító igazolványa között?
Jogszabályok
 • 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
 • 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról
 • 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.