Hirdetmények

Hirdetményi közlésre jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor. A hirdetményben felsorolt ügyekben hatóságunk döntést hozott, és az ügyben hirdetményi közlésnek van helye. A döntés átvehető a hirdetményben megjelölt helyen személyesen vagy meghatalmazott útján.

2018. január 17-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2018. február 1.)

2018. január 15-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2018. január 30.)

2018. január 11-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2018. január 29.)